Dimension:  0/32 ou 0/56 ou 20/40

 

Gravier Vrac ou Big-Bag